21

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

PRACA, JEJ ROLA I FUNKCJE SPOŁECZNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW W KONTEKŚCIE EUROPY ŚRODKOWEJ

Zabrze, 16–17 listopada 2017 r.

Uczestnicy

Referenci wg kolejności wygłaszanego referatu

 
Referaty wprowadzające

prof. dr hab. Urszula SWADŹBA

 

Panel

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
ks. Dariusz DAWID,
Janusz DRAMSKI,
prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,
prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
prof. dr hab. Krzysztof KŁOSIŃSKI,
bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
prof. dr hab. n. med. Marian ZEMBALA

 

Referenci

dr hab. prof. IFIS PAN Marcin BUKAŁA

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

dr hab. prof. UWr Wojciech MROZOWICZ

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

dr hab. prof. UW Alicja KULECKA

dr hab. Maciej WOJTYŃSKI

prof. dr hab. Áron PETNEKI

ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK

dr hab. Monika OŻÓG

dr hab. prof. UW Marian DYGO

prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ

Dr Grzegorz MADEJ

dr Marek STAWSKI

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ

prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA

dr hab. Anna MAREK

dr n. med. Marcin LEŚNIEWSKI

dr hab. Stefan CIARA

dr hab. prof. UE Alojzy CZECH

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

dr hab. Prot JARNUSZKIEWICZ

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.

doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ

doc. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.

dr Łukasz WAWROWSKI

dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK

doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ PhD.

JUDr.Mgr. Štefan SISKOVIČ PhD.

dr hab. prof. UW Michał KOPCZYŃSKI

dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA

dr Andrzej DROGOŃ

prof. dr hab. Józef CIĄGWA

dr Olga OSEREDCZUK

prof. dr hab. Adam LITYŃSKI

prof. dr hab. Piotr FRANASZEK