24

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

WŁADZA A LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
W EUROPIE ŚRODKOWEJ W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Zabrze, 18–19 listopada 2021 r.

Uczestnicy

Referenci wg kolejności wygłaszanego referatu

 
Referat wprowadzający

prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI

 

Panel

dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK

prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI

prof. dr hab. Czesław MARTYSZ

prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI

Tomasz ZJAWIONY

Kazimierz KAROLCZAK

 

Referenci

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

dr Marek STAWSKI

dr hab. prof. UAM Damian SZYMCZAK

dr Jakub GRUDNIEWSKI

prof. dr hab. Stefan CIARA

dr Andrzej DROGOŃ

prof. dr hab. Czesław MARTYSZ

prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA