22

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

MIASTA GÓRNICZE I GÓRNICTWO
W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Zabrze, 15–16 listopada 2018 r.

Uczestnicy

Referenci wg kolejności wygłaszanego referatu

 
Referat wprowadzające

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

 

Panel

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI

dr hab. prof AH Władysław DUCZKO,

dr inż. Jerzy KICKI

ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC

dr inż. Jerzy MARKOWSKI

prof. dr hab. Tadeusz MICZKA

prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI

 

Referenci

prof. dr hab. Władysław DUCZKO

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

dr. Attila TÓZSA-RIGÓ

mgr. Jakub NOVÁK

PhDr. Pavel ŠLÉZAR, Ph.D.

mgr Przemysław RUBACHA

dr hab. Rafał KOWALCZYK

dr Olga OSEREDCHUK

dr hab. Andrzej SYNOWIEC

dr Roman STELMACH

prof. dr hab. Józef CIĄGWA

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI

prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ

prof. dr hab. István

dr Piotr OKNIŃSKI

dr Dorota ŻUREK

dr Stefan SIEMER

dr Zdzisław JEDYNAK

dr hab. prof. UW Stefan CIARA

dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA

prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ

dr Marek STAWSKI

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.

mgr. Andrea HUCZMANOVÁ

dr Beata PIECHA-VAN SCHAGEN

dr hab. prof. UO Małgorzata ŚWIDER