24

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

WŁADZA A LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
W EUROPIE ŚRODKOWEJ W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Zabrze, 18–19 listopada 2021 r.

Regulamin

Regulamin Konferencji Naukowej – Kultura Europy Środkowej „Władza a lokalne społeczności w Europie Środkowej w ujęciu historycznym”

w dniach 18–19 listopada 2021 r.
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2

Organizator (odpowiedzialny za kwestie z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2): Miasto Zabrze

1. Przy wejściu na teren imprezy należy zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać, a uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z jego akceptacją.

2. W wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe tj. bez objawów chorobowych zbieżnych z COVID-19 oraz które nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.

3. Wejście na imprezę odbywa się w tylko w miejscu oznaczonym, przy czym Organizator zastrzega, że liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu będzie ograniczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązującym w dniu wydarzenia (Dz. U. z 2021 r., poz. 861z późn. zm.).

4. Uczestników obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu z terenu wydarzenia, przy użyciu środków do dezynfekcji dostępnych w obiektach, w których zorganizowane jest wydarzenie.

5. Organizator ma obowiązek zebrania niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników wydarzenia lub pracowników, zakażenia wirusem SARS-CoV-2, celem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego. Do limitu osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Organizator dopuszcza dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia przez uczestnika, celem umożliwienia mu uczestnictwa w wydarzeniu poza limitem. Informacja ta nie będzie przechowywana przez organizatora.

6. W związku z obowiązkiem wynikającym z pkt. 5 Regulaminu, uczestnik ma obowiązek przekazać niezbędne dane osobowe i kontaktowe organizatorowi w formie oświadczenia, którego integralną częścią jest „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-COV-2”, sporządzona zgodnie z RODO.

7. Wszystkich uczestników (w tym pracowników, wykonawców) wydarzenia obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r., poz.861 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujące w dniu wydarzenia, w tym m.in.:
   a) zasłanianie maseczką nosa i ust podczas wydarzenia,
   b) zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy osobami,
   c) spożywanie posiłków i napojów tylko w wyznaczonej strefie gastronomicznej, z zachowaniem dystansu 1,5 m pomiędzy osobami.

8. Organizator zastrzega możliwość zmiany zasad uczestnictwa w wydarzeniu w każdym czasie.
Oświadczenie uczestnika

Wzór oświadczenia

pobierz

(pobierz plik. doc)