21

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

PRACA, JEJ ROLA I FUNKCJE SPOŁECZNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW W KONTEKŚCIE EUROPY ŚRODKOWEJ

Zabrze, 16–17 listopada 2017 r.

Program

16 listopada


Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

 
9.00
Otwarcie Konferencji
 
9.20–9.40

Referat wprowadzający: prof. dr hab. Urszula SWADŹBA,

Śląski etos pracy w socjologicznej perspektywie.

 
9.40–11.40
Dyskusja panelowa na temat
„Praca jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i historyczne”.
Uczestnicy:

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
ks. Dariusz DAWID,
Janusz DRAMSKI – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,
prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
prof. dr hab. Krzysztof KŁOSIŃSKI,
bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
prof. dr hab. n. med. Marian ZEMBALA.

 
11.40–14.00
Przerwa

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

 
I. Piśmiennictwo i media
 
14.00–14.15

dr hab. prof. IFIS PAN Marcin BUKAŁA,

Zagadnienie pracy w traktatach De Contractibus Mateusza z Krakowa.

 
14.15–14.30

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

Práce v životech světců v českém středověku.

 
14.30–14.45

dr hab. prof. UWr Wojciech MROZOWICZ,

Nie tylko manibus. Pojęcie pracy w wybranych średniowiecznych kronikach śląskich.

 
14.45–15.00

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

Praca i jej znaczenie w „Rocznikach” Jana Długosza.

 
15.00–15.15

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Profesje miejskie i ich obowiązki w zwierciadle satyry czeskiej końca średniowiecza.

 
15.15–15.30
Przerwa
 
15.30–15.45

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

Praca zawodowa inteligencji w zwierciadle literatury sowizdrzalskiej.

 
15.45–16.00

dr hab. prof. UW Alicja KULECKA,

Praca w polskiej myśli społecznej w pierwszej połowie XIX wieku.

 
16.00–16.15

dr hab. Maciej WOJTYŃSKI,

Praca w programach i filmach TVP w czasach PRL (na wybranych przykładach).

 
16.15–16.30

prof. dr hab. Áron PETNEKI,

Wizualizacja pracy.

 
16.30–16.55
Dyskusja
 
16.55–17.15
Przerwa
 
II. W kręgu Kościoła
 
17.15–17.30

ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK,

Ora et labora – korzenie Europejczyków.

 
17.30–17.45

dr hab. Monika OŻÓG,

Praca w życiu pierwszych mnichów.

 
17.45–18.00

dr hab. prof. UW Marian DYGO,

„Et gens Polonie pauper fuit haut operosa”. Praca według cystersów na Śląsku w XIII wieku.

 
18.00–18.15

prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ,

Rola i znaczenie pracy w klasztorach kanoników regularnych na Śląsku w średniowieczu.

 
18.15–18.30

dr Marek STAWSKI,

Plebani wobec swoich obowiązków na Mazowszu w XV wieku.

 
18.30–19.00
Dyskusja
 
19.00
Przerwa

17 listopada


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

 
III. Problemy grup zawodowych
 
9.00–9.15

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,

Zanim zabłysła gwiazda Tarnowskich Gór. Ożywienie górnictwa i związane z tym procesy urbanizacyjne w Koronie Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku.

 
9.15–9.30

prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA,

Czynniki wyróżniające pracę lekarza – ewolucja na przestrzeni wieków.

 
9.30–9.45

dr hab. Anna MAREK,

Organizacja pracy chirurga w szpitalach Królestwa Polskiego w XIX wieku.

 
9.45–10.00

dr n. med. Marcin LEŚNIEWSKI,

Lekarze książąt pszczyńskich i ich rozliczne role społeczne na przełomie XIX i XX wieku.

 
10.00–10.15

Przerwa

 
10.15–10.30

dr hab. Stefan CIARA,

Pracoholików opinie o pracy. Profesorów galicyjskich z przełomu XIX i XX w. przypadki…

 
10.30–10.45

dr hab. prof. UE Alojzy CZECH,

Wychować nowego człowieka. Zasady organizacji pracy w zakładach Baty.

 
10.45–11.00

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,

Wincenty Pstrowski zabrzański bohater pracy – tragiczny.

 
11.00–11.15

dr hab. Prot JARNUSZKIEWICZ,

Kim jest twórca; postawa społeczna i kulturowa w kontekście pracy artystycznej.

 
11.15–11.40

Dyskusja

 
11.40–12.00

Przerwa

 
IV. Praca w kontekście społecznym
 
12.00–12.15

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

„Úřední dny” v pozdně středověkých českých městech.

 
12.15–12.30

doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.,

Presadenie a právne zakotvenie osobitných pracovných podmienok žien a mládeže v historickom vývoji.

 
12.30–12.45

dr Łukasz WAWROWSKI,

Praca mężczyzn i praca kobiet w zmieniających się warunkach kulturowych.

 
12.45–13.00

dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK,

Pasożytnicza rola kapitału zagranicznego. Prawdy i mity o stosunku do pracy polskich robotników inwestorów zachodnich i stworzonych przez nich warunkach pracy w przemyśle górniczym Zagłębia Dąbrowskiego do roku 1914.

 
13.00–13.15

doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ PhD., JUDr.Mgr. Štefan SISKOVIČ PhD.,

Sociálna politika ČSR a problém nezamestnanosti (1918–1938).

 
13.15–13.30

dr hab. prof. UW Michał KOPCZYŃSKI,

Praca a budowa fizyczna: żołnierze Wojska Polskiego z okresu międzywojennego.

 
13.30–13.45

dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,

Praca przymusowa w Polsce po 1945 roku – jej rola i funkcje społeczne.

 
13.45–14.10

Dyskusja

 
14.10–15.00

Przerwa

 
V. W cieniu polityki
 
15.00–15.15

dr Andrzej DROGOŃ,

Etos pracy i jego rola w programie Śląskiej Chadecji u progu budowy polskiego województwa śląskiego po pierwszej wojnie światowej.

 
15.15–15.30

prof. dr hab. Józef CIĄGWA,

Problematyka pracy w pracach Sejmu Śląskiego.

 
15.30–15.45

dr Olga OSEREDCZUK,

Współzależność pracy zawodowej i systemu politycznego: na przykładzie zmiany pracy archiwisty lwowskiego w czasie II wojny światowej (polski/ radziecki/ niemiecki systemy).

 
15.45–16.00

prof. dr hab. Adam LITYŃSKI,

Gułag w systemie pracy w ZSRR.

 
16.00–16.15

prof. dr hab. Piotr FRANASZEK,

Nowa Huta – „miasto ludzi pracy”.

 
16.15

Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie Konferencji.