24

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

WŁADZA A LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
W EUROPIE ŚRODKOWEJ W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Zabrze, 18–19 listopada 2021 r.

Program

18 listopada


Filharmonia Zabrzańska, Park Hutniczy 7, Zabrze

 
10.00
Otwarcie Konferencji
 
10.15

Referat wprowadzający: prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI,

Idea samorządności.

 
10.45

Dyskusja panelowa
Temat: Podstawy samorządności.


Uczestnicy:
dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK,
prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI,
dr Andrzej DROGOŃ,
prof. dr hab. Czesław MARTYSZ,
prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI,
oraz
Kazimierz KAROLCZAK – przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
Tomasz ZJAWIONY – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

 
Początki samorządności – przykład Czech
 
14.00

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

Snahy o „správu věcí svých” v českých zemích vrcholného středověku.

 
15.00

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

Městské knihy v pozdně středověkých Čechách mezi samosprávou a pánem města.

 
15.30

prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.,

Státní správa a samospráva v Československu po r. 1945. (Racionalita, politika, ideologie).

 
16.00
Dyskusja

19 listopada


Hala Sprężarek w Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408, Zabrze

 
Władza centralna a samorządy i lokalne społeczności
 
10.00

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Poziomy władzy w koncepcjach Karola IV.

 
10.30

dr Marek STAWSKI,

Władza sądowa biskupów płockich a kompetencje samorządu lokalnego na późnośredniowiecznym Mazowszu.

 
11.00
Dyskusja
 
11.15
Przerwa
 
11.30

dr hab. prof. UAM Damian SZYMCZAK,

Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914. Między parlamentarnymi aspiracjami a samorządową codziennością.

 
12.00

dr Jakub GRUDNIEWSKI,

Organizacja samorządu wiejskiego na terenie późniejszego miasta Zabrza w okresie pruskim.

 
12.30

prof. dr hab. Stefan CIARA,

Instytucje samorządowe oraz urzędy autonomicznej Galicji w chłopskich oczach w świetle wybranych pamiętników.

 
13.00

dr Andrzej DROGOŃ,

Prawa samorządowe, prawa samorządne, autonomia? Praktyka ustrojowa Województwa Śląskiego w okresie międzywojennym.

 
13.30
Dyskusja
 
14.00
Przerwa
 
15.00

prof. dr hab. Czesław MARTYSZ,

Ewolucja podstaw prawnych samorządu terytorialnego po 1990 r.

 
15.30

prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA

Samorząd na Górnym Śląsku od zakończenia II wojny światowej do 1992 r. Prawda czy fikcja?

 
16.00

Dyskusja i podsumowanie Konferencji.