21

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

PRACA, JEJ ROLA I FUNKCJE SPOŁECZNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW W KONTEKŚCIE EUROPY ŚRODKOWEJ

Zabrze, 16–17 listopada 2017 r.

Organizatorzy

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Antoni BARCIAK — przewodniczący

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Stefan GAJDA — Polska Akademia Nauk

Dorota SZATTERS — Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu

 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Zabrzu

logo

Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach

logo

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach

logo
WSPÓŁORGANIZATORZY

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

logo

Muzeum Miejskie w Zabrzu

logo

Teatr Nowy w Zabrzu

logo

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu

logo