21

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

PRACA, JEJ ROLA I FUNKCJE SPOŁECZNE NA PRZESTRZENI WIEKÓW W KONTEKŚCIE EUROPY ŚRODKOWEJ

Zabrze, 16–17 listopada 2017 r.

Archiwum


2014


 • 18. Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej

  PROGRAM ►

  13. 11. 2014


  9.15 Otwarcie Konferencji
  9.30–9.55 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  Współczesne problemy historycznej pamięci — regionalizm i polskie myślenie o Europie.
  9.55–12.00 Dyskusja panelowa: Regionalizm — kosmopolityzm — patriotyzm?
  prof. Wiesław BANYŚ,
  prof. Ewa CHOJECKA,
  prof. Marian DYGO,
  prof. Tomasz FALĘCKI,
  prof. Tadeusz GADACZ,
  prof. Krzysztof KŁOSIŃSKI,
  prof. Marcin KRÓL,
  prof. Karol MODZELEWSKI,
  prof. Henryk SAMSONOWICZ,
  prof. Jerzy WYROZUMSKI.
  Moderator: red. Maciej SZCZAWIŃSKI
  12.00 Przerwa
    KRAJ — LUDZIE — MIEJSCA
  14.00–14.20 prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI, Zmienność, naprawa czy postęp?
  Średniowieczni Ślązacy o historii i upływającym czasie.
  14.20–14.40 prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,
  Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla czeskiego, czyli o korwinowskiej modernizacji władzy nieco inaczej.
  14.40–15.00 ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK,
  Rozbudowa struktury administracji terytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV w. jako przejaw usprawnienia aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła.
  15.00–15.20 prof. dr hab. Jolanta MARSZALSKA,
  Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu XV-wiecznej książki.
  15.20 Przerwa
  15.40–16.00 dr Jan PACHOLSKI,
  Zacofana Austria — postępowe Prusy. »Wojna niemiecka« 1866 roku w świetle korespondencji z epoki.
  16.00–16.20 prof. dr hab. Piotr FRANASZEK,
  Galicyjska „kultura kraju” na przełomie XIX i XX w. — postęp czy zacofanie?
  16.20–16.40 PhDr. Marek ĎURČANSKÝ, Ph.D.,
  Metamorfozy idei postępu w czeskim ruchu studenckim końca XIX i pierwszej połowy XX w.
  16.40–17.00 dr Olga OSEREDCZUK,
  Kultura Lwowa w latach 1939–1941. Postęp czy regres?
  17.00 Przerwa
  17.20–17.40 prof. dr hab. Grzegorz MIERNIK,
  Chłopi i rolnicy w Polsce Ludowej: postępowość i zacofanie grupy społecznej
  (wizja ideologiczna i realia).
  17.40–18.00 prof. dr hab. Marek WICHROWSKI,
  Działania eutanatyczne w kontekście teorii postępu.
  18.00 Dyskusja

  14. 11. 2014


    MEDIA
  9.00–9.20 prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,
  Vliv pisemne kultury na rozvoj stàtu v přemyslovských Čechàch.
  9.20–9.40 prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.,
  Rozvoj diplomatických forem a kancelářských zařízení ve středověkých Čechách.
  9.40–10.00 prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
  Tradycja i nowe zjawiska w „Kronice Zbrasławskiej”.
  10.00–10.20 dr Waldemar HANASZ,
  Postęp i zacofanie w myśli Łukasza Górnickiego.
  10.20 Przerwa
  10.40–11.00 dr Agata BRYŁKA,
  Przejawy postępowej myśli na łamach śląskich, nowożytnych druków kalendarzowych.
  11.00–11.20 mgr Maria DUTKOWSKA,
  Postęp w edytorstwie źródeł historycznych na ziemiach polskich
  w drugiej połowie XIX na przykładzie Galicji.
  11.20–11.40 prof. dr hab. Stefan Jerzy CIARA,
  Postęp w archiwistyce polskiej na przełomie XIX i XX w.
  11.40–12.00 dr hab. Maciej WOJTYŃSKI,
  Postęp w mediach elektronicznych. Wkład kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia do rozwoju polskiej telewizji.
  12.00–13.00 Dyskusja
  13.00–14.00 Przerwa
    IDEE
  14.00–14.20 prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA,
  Średniowieczne ustawodawstwo synodalne w Polsce wobec norm Kościoła powszechnego — postęp czy zacofanie?
  14.20–14.40 prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI,
  Rozwój myśli państwowej, parlamentaryzmu i podmiotowości w późnym średniowieczu w Czechach, Polsce i na Węgrzech.
  14.40–15.00 dr Jacek KUREK, mgr Anna PIONTEK,
  Postęp czyli rozwój? O pięknej epoce pewnego przełomu. Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX w.
  15.00–15.20 prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,
  Górny Śląsk — kraina postępu i nowoczesności w propagandzie w okresie PRL-u.
  15.20 Przerwa
  15.40–16.00 dr Krzysztof MAZUR,
  Polityka i antypolityka, czyli o pomieszaniu kategorii politycznych z dyskursem moralnym.
  16.00–16.20 mgr Tomasz LEWANDOWSKI,
  Pozycja i rola praw kulturalnych we współczesnych systemach ochrony praw człowieka.
  16.20–16.40 mgr Małgorzata ZUBER,
  Kategorie postępu i zacofania w aspekcie wirtualizacji i dekompozycji rzeczywistości.
  16.40–17.00 dr Mieczysław JUDA,
  Kultura, czymże jest?
  17.20–17.40 Dyskusja
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

  ZWIŃ ▲


2013


 • 17. Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej

  PROGRAM ►


  14. 11. 2013


  9.15 Otwarcie Konferencji
  9.30-9.45 prof. Marcin KRÓL
  Różne formy pojmowania idei wolności.
  9.45-10.00 prof. Szewach WEISS
  Czy prawo międzynarodowe ogranicza wolność?
  10.00-12.00 Dyskusja panelowa na temat:
  Problemy wolności we współczesnym świecie.

  Udział wezmą:
  prof. Ewa CHOJECKA,
  prof. Tomasz FALĘCKI,
  prof. Szewach WEISS,
  prof. Roman WIERUSZEWSKI,
  prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA,
  dr hab. prof. UŚ Krystyna DOKTOROWICZ,
  Marek CZYŻ.
  12.00 Pokaz filmu „Alija przez most do kraju przodków” w reżyserii Wojciecha Królikowskiego
    Semantyka wolności
  14.00–14.25 prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
  Średniowiecznych Ślązaków pojmowanie wolności.
  14.25–14.50 prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA
  Kategoria wolności w wybranych komentarzach uczonych krakowskich późnego średniowiecza.
  14.50–15.15 dr Marek STAWSKI
  Wolność a hagiografia. Święty wobec jej ograniczenia
  15.15–15.40 prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ
  Między ciężarem wolności a eschatologicznym strachem. Z rozważań nad Melancolia I Albrechta Dürera.
  15.40–16.00 Przerwa
  16.00–16.25 prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.
  Počátky státu a osobní svoboda v dílech českých středověkých kronikářů.
  16.25–16.50 prof. dr hab. Alicja KULECKA
  Przestrzenie wolności i niewoli w twórczości i działalności Henryka Rzewuskiego.
    Wolność twórcza
  16.50–17.15 dr Waldemar HANASZ
  Granice wolności słowa: kiedy fałsz powinien być wolny.
  17.15–17.40 dr Jan PACHOLSKI
  Wolny jak poeta? – Prawda to czy mit? Próba odpowiedzi na pytanie na przykładzie biografii kilku poetów śląskich.
  17.40–18.05 prof. Zbigniew BAJEK
  Kiedy pytać o wolność? Refleksje autora projektów "Wymiary Wolności", "Labirynt Wolności", "Horyzont Wolności".
  18.05 Dyskusja

  15. 11. 2013


  9.00–9.25 prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK
  Kilka uwag o wolności twórczej pisarzy w średniowieczu.
  9.25–9.50 prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
  Co sesmělo a nesmělo, co semohlo i nemohlo (Univerzita a divadlo v českémpozdnímstředověku.
  9.50–10.15 dr Rūta ČAPAITĖ
  Wolność i jej ograniczenia w świetle koegzystencji kursywy gotyckiej i humanistycznej w kancelariach Wielkiego Księcia Litewskiego i dostojników litewskich w ostatniej ćwierci XV i na początku XVI wieku.
  10.15–10.40 prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA
  "Wolność ograniczona" czyli krótki zarys cenzury wobec oficyn ariańskich w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
  10.40–11.00 Przerwa
    Wolność w życiu społecznym
  11.00–11.25 ks. dr Henryk OLSZAR
  Pielgrzymowanie do Piekar w okresie odzyskiwania niepodległości.
  11.25–11.50 prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
  Od wolności osadniczych do wolności szlacheckich.
  11.50–12.15 prof. dr hab. Urszula SOWINA
  Wolność i jej ograniczenia w przestrzeni miasta przełomu średniowiecza i nowożytności.
  12.15-12.40 ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK
  Działalność Trybunału inkwizycyjnego na Mazowszu Północnym i Ziemi Dobrzyńskiej w połowie XV wieku.
  12.40 Dyskusja
  Przerwa
  14.00–14.25 prof. dr hab. Bogdan ROK
  Kościół katolicki wobec innowierców w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.
  14.25–14.50 dr Olga OSEREDCZUK
  Stanisław Kulczyński, rektor Uniwersytetów Lwowskiego i Wrocławskiego w walce o wolność studiowania. Problem studentów żydowskich i ukraińskich na Uniwersytecie Jana Kazimierza w latach trzydziestych XX w.
  14.50-15.15 prof. dr hab. Stefan CIARA
  Arcybiskup ormiańsko-katolicki Józef Teodorowicz, lwowski bojownik o wolność dla Śląska. Z okazji 75 rocznicy śmierci.
  15.15–15.40 dr Andrzej BIERNAT
  Udostępniać i chronić. Dylematy archiwisty wobec oczekiwań użytkowników dotyczących dostępu do archiwaliów.
  15.40–16.00 Przerwa
  16.00-16.25 prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  Polskie państwo na wychodźstwie – największa enklawa wolności wśród narodów Europy Środkowej po 1945.
  16.25–16.50 dr Jacek KUREK
  Wolność z nami… czechosłowacka i polska scena rockowa w służbie wolności w latach 70. XX. wieku.
  16.50–17.15 ks. dr Marek TRUSZCZYŃSKI
  Wolność wyznania w PRL w dziedzinie katechizacji dzieci i młodzieży. Porównanie regionu przemysłowego (diecezja katowicka) i wiejskiego (diecezja łomżyńska).
  17.15–17.40 dr hab. Grzegorz MIERNIK
  Deficyt wolności gospodarowania i jego skutki: przykład Polski Ludowej.
  17.40 Dyskusja.
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

  ZWIŃ ▲


2012


 • 16. Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej

  PROGRAM ►


  15 XI 2012


  9.15 Otwarcie Konferencji
  9.15-9.40 Zagadnienie chorób w niektórych średniowiecznych rękopisach związanych ze Śląskiem.
  prof. dr hab. Jan DRABINA
  9.40-11.30 Dyskusja panelowa na temat „Ból i cierpienie, radość i nadzieja – rola medycyny na przestrzeni dziejów”
  prof. Ewa CHOJECKA
  dr Leszek JODLIŃSKI
  prof. Henryka LANGAUER-LEWOWICKA
  Grzegorz OPALA
  prof. Marian OSLISLO, prof. Jacek PURCHLA
  prof. Henryk SAMSONOWICZ
  prof. Dorota SIMONIDES
  11.30-12.30 Projekcja filmu Haliny SZYMURY – „Profesor od serca – Zbigniew Religa”
  12.30 Przerwa
    Postrzeganie chorób na przestrzeni wieków
  13.30–13.50 Kronikářské zprávy o nemocech panovníků v středověku.
  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.
  13.50–14.10 Choroby w listach Witolda i jego korespondentów.
  dr Rūta ČAPAITÉ
  14.10–14.30 Komes Wojsław i inni: rany, choroby i lekarze w polskich kronikach średniowiecznych.
  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
  14.30–14.50 Chorzy mieszczanie toruńscy w XVII wieku – świadectwa lekarzy, świadectwa pacjentów.
  dr Katarzyna PĘKACKA-FALKOWSKA
  14.50–15.05 Przerwa
  15.05–15.25 „W Koziorożcu, krew puszczać źle, purgacia brać", czyli rzecz o zabiegach medycznych, które należy czynić. Obraz profilaktyki zdrowotnej w świetle śląskich wydawnictw kalendarzowych do połowy XVIII wieku.
  dr Agata BRYŁKA
  15.25–15.45 Pińczów w czasach pomorów (1650–1665, 1695–1715).
  prof. dr hab. Waldemar KOWALSKI, mgr Olga DOMIŃSKA
  15.45–16.05 Indie – Rosja – Polska – Prusy. Epidemia cholery z 1831/2 jako wydarzenie międzynarodowe.
  dr Martin FABER
  16.05–16.25 Choroby zakaźne na Ukrainie Zachodniej w minionym stuleciu i ich konsekwencje.
  dr Igor KOPYLUK
  16.25–16.40 Przerwa
    Dzieje medycyny i zapobieganie chorobom
  16.40–17.00 Poród i troska o małe dziecko w Polsce średniowiecznej.
  prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA
  17.00–17.20 Lwowskie korzenie Śląskiej Akademii Lekarskiej.
  prof. dr hab. Stefan CIARA
  17.20–17.40 Medyków śląskich XVII wieku troska o zdrowie mieszkańców. Zarządzenia starosty generalnego kardynała Fryderyka von Hessen z 1680 roku.
  ks. prof. dr hab. Kazimierz DOLA
  17.40–18.00 Stosunek do choroby i higieny w żydowskim ośrodku na ziemiach białoruskich na podstawie pamiętników z końca XVIII – początku XIX wieku.
  prof. dr hab. Stepan ZAKHARKEVICH
  18.00 Dyskusja

  16 XI 2012


  9.00–9.20 Čeští lékaři a jejich nelékařské horizonty v 19. a 20. století.
  prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
  9.20–9.40 Publiczna ochrona zdrowia w Galicji w dobie autonomii.
  prof. dr hab. Piotr FRANASZEK
  9.40–10.00 Kultura uzdrowiskowa w Polsce w latach 1918-2012. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmiany jej modelu.
  prof. dr hab. Bożena PŁONKA-SYROKA
  10.00–10.20 Dawna kartografia w służbie medycyny na obszarze Korony Królestwa Czech (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska).
  prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ
  10.20–10.35 Przerwa
  10.35–10.50 Maria Skłodowska Curie – znaczenie jej odkryć dla zdrowia ludzkości. (komunikat)
  prof. dr hab. Rajmund MICHALSKI
  10.50–11.10 Troska o zdrowie w świetle zachowanych zespołów starych druków medycznych, wybranych księgozbiorów zakonnych w Polsce.
  prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA
  11.10–11.30 Zdrowie i choroba w korespondencji XVII-wiecznych uczonych: jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i biskupa Stanisława Łubieńskiego.
  ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK
  11.30–11.50 Formy zinstytucjonalizowanej opieki nad chorymi w okresie wczesno nowożytnym. Szpitale na północnym Śląsku do XIX w.
  dr Tomasz KAŁUSKI
  11.50–12.30 Dyskusja
  12.30–13.30 Przerwa
  13.30–13.50 Nefrologia lwowska i wrocławska w XX w.
  prof. dr hab. Wanda WOJTKIEWICZ-ROK
  13.50–14.10 Medycyna średniowieczna na Śląsku w obrazie powojennej historiografii.
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK
    Varia
  14.10–14.30 Osiemnastowieczne kalendarze medyków krakowskich i zamojskich.
  prof. dr hab. Bogdan Jerzy ROK
  14.30–14.50 Zdrowie i choroba w kulturze robotniczej XIX wieku. Spojrzenie krytyków górnośląskiej codzienności.
  prof. dr hab. Krystyna Konstancja KOSSAKOWSKA-JAROSZ
  14.50–15.05 Przerwa
  15.05–15.25 „Trupy leżą kupami”. Echa górniczych katastrof na Górnym Śląsku w prasie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku.
  dr Jacek KUREK
  15.25–15.45 Pobyty w uzdrowiskach w literaturze – w poszukiwaniu śląskiej „Czarodziejskiej góry”.
  dr Jan PACHOLSKI
  15.45–16.05 Problemy zdrowotne więźniów obozów pracy przymusowej na Górnym Śląsku po 1945 roku.
  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  16.05–16.25 Wokół ustawy aborcyjnej z 1956. (komunikat)
  prof. dr hab. Grzegorz MIERNIK
  16.20–16.35 Kalectwo i choroba u Maxa Hermanna – Neiße jako aspekt duchowości poety. (komunikat)
  dr Beata GIBLAK
  16.35–16.55 Studenci z Górnego Śląska na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (do 1945 roku).
  dr Roman STELMACH
  16.55-17.30 Dyskusja
  17.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

  ZWIŃ ▲


2011


 • 15. Podróże i migracje w Europie Środkowej

  PROGRAM ►


  17 XI 2011


  9.00 Powitanie
  9.05 Wystąpienie gospodarzy i zaproszonych gości
  9.15 „Śląsk na tle migracji europejskich drugiej połowy XX w.”
  prof. dr hab. Dariusz STOLA
  9.40–11.30 Dyskusja panelowa na temat „Śląsk – początek i meta wędrówek."
  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA
  prof. dr hab. Jacek PURCHLA
  prof. dr hab. Dariusz STOLA
  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  prof. Marian OSLISLO
  Ks. infułat Stanisław ŚWIERCZYŃSKI
  Prowadzenie – Maciej SZCZAWIŃSKI
  11.40 Prezentacja filmu w reżyserii Dagmary Drzazgi -
  „Panna Maria – potomkowie i pionierzy.”
  12.30 Przerwa
    „Migracje chciane i wymuszone”
  13.45–14.10 „Średniowieczne migracje w Polsce i na Śląsku: problemy i zjawiska.”
  prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
  14.10–14.35 „Kierunki działalności przesiedleńców ze Śląska w Wielkim Księstwie Litewskim w późnym średniowieczu.”
  dr Rūta ČAPAITÉ
  14.35–15.00 „Irská a skotská šlechta na Moravĕ a ve Slezsku v 17. – 19. století.”
  prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D.
  15.00–15.25 „Migracje ludności pogranicza Śląska i Wielkopolski w I połowie XVII w.”
  prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA
  15.25–15.50 „Stale w drodze. O migracjach Żydów i Cyganów w okresie nowożytnym na przykładzie Śląska Cieszyńskiego.”
  prof. dr hab. Janusz SPYRA
  15.50–16.10 Przerwa
  16.10–16.35 „Kolonizacja niemiecka w Ziemi Zakroczymskiej na przełomie XVIII i XIX w.”
  Ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK
  16.35–17.00 „Psychospołeczne uwarunkowania procesu zmiany językowej na przykładzie Górnego Śląska, Wielkopolski i Wołynia w okresie międzywojennym.”
  prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI
  17.00–17.25 „Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do sowieckich łagrów wiosną 1945 r.”
  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  17.25–17.50 „Repatriacje z polskich Kresów Wschodnich 1944-1946 w pamiętnikach i wspomnieniach kobiet.”
  prof. dr hab. Teresa KULAK
  17.50–18.15 „Wpływ konferencji poczdamskiej na migrację ludności z tzw. Ziem Odzyskanych."
  dr Kazimierz MIROSZEWSKI
  18.15 Dyskusja

  18 XI 2011


    „Podróże w Europie — cele, kierunki, organizacja”
  9.00-9.25 „Podróże w czasie i przestrzeni na kartach popularnych kronik świata w późnym średniowieczu.”
  prof. dr hab. Jacek SOSZYŃSKI
  9.25–9.50 „Itineraria władców czeskich w świetle kroniki Kosmasa.”
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK
  9.50–10.15 „Benedykta Polaka podróż z Wrocławia na dwór Wielkiego Chana."
  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
  10.15-10.40 „Przestrzeń i jej waloryzacja w średniowiecznych dokumentach z terenu Śląska.”
  dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA
  10.40-11.00 Przerwa
  11.00–11.25 „Mobilia svĕdků v listinách Karla IV.”
  prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
  11.25–11.50 „Návštĕva Karla IV. v Avignonu. Organizační zajištĕní panovnické návštĕvy ve 14. století.”
  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.
  11.50–12.15 „Warunki podróżowania w Rzeczpospolitej w III ćwierci XVII wieku w świetle diariuszy Bazylego Rudomicza, rektora Akademii Zamojskiej.”
  prof. dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ
  12.15–13.00 Dyskusja
  13.00–14.00 Przerwa
  14.00–14.25 „Konfederacja barska na emigracji w Europie Zachodniej w świetle pamiętników polskich arystokratek.”
  prof. dr hab. Bogdan ROK
  14.25–14.50 „Kilka refleksji o podróżach pisarzy niemieckojęzycznych po Śląsku – Goethe, Fontane, Roth i inni.”
  dr Jan PACHOLSKI
  14.50–15.15 „Karkonosze- magiczne centrum turystyczne i jego rozwój w XIX i XX wieku w świetle źródeł archiwalnych.”
  dr Roman STELMACH
  15.15–15.35 Przerwa
  15.35-16.00 „Zdvořilost jak u úřadníků, a to tež u občanstva, jest v vĕtší jak v Čechách. Mieszczanina ze wschodnioczeskiej Dobruški czterodniowa wycieczka na Śląsk w maju 1892 r.”
  dr hab. Bogusław CZECHOWICZ
  16.00-16.25 „Pielgrzymowanie ze Śląska do Rzymu w 1895 r.”
  Ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC
  16.25-16.50 „Z Katowic do Lwowa, ze Lwowa do Tyńca. Wędrówki archiwów i archiwaliów w latach 1939-1945.”
  prof. dr hab. Stefan CIARA

  ZWIŃ ▲


2010


 • 14. Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

  PROGRAM ►


  18. 11. 2010


  9.00 Otwarcie konferencji.
  9.15–9.40 Referat:
  prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - Wydział Nauk Społecznych PAN, Warszawa
  „Śląsk na mapie realiów europejskich”
  9.40–11.30 Dyskusja panelowa na temat Życie codzienne na Śląsku, a tworzenie elit
  z udziałem:

  prof. Henryk Samsonowicz - Wydział Nauk Społecznych PAN, Warszawa,
  prof. dra hab. Karola Musioła - rektora Uniwersytetu Jagiellońskego w Krakowie,
  prof. Marian Oslislo - rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  prof.dr hab.n.med. Marian Zembala - dyrektor Śląskiego Centum Chorób Serca w Zabrzu,
  prof. dra hab. Sławomira Gawlasa - Uniwersytet Warszawski,
  prof. dra hab. Zygmunta Woźniczki - Uniwersytet Śląski,
  red. Dariusza Kortko - redaktor wydania katowickiego Gazety Wyborczej.
  11.30–12.00 Prezentacja specyfiki regionalnej Wilamowic w wykonaniu
  Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
  z Wilamowic
    Czasy średniowiecza
  14.00–14.20 prof. Marek Cetwiński - Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie
  „Najstarszy zwód prawa polskiego” źródłem poznania realiów codzienności”.
  14.20–14.40 dr Wojciech Mrozowicz - Uniwersytet Wrocławski
  „Trzewiki pod pachą. Śląskie utwory hagiograficzne jako źródła do dziejów”.
  14.40–15.00 Doc. MgA. Bogusław Czechowicz, Dr. - Uniwersytet w Hradcu Králové (Czechy)
  ”Codzienność uświęcona. Uwagi o sakrotopografii miast Korony Czeskiej w XV-XVI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia)”.
  15.00–15.20 dr Monika Saczyńska - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  „Sznury modlitewne. Z dziejów praktyk dewocyjnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu”.
  15.20–15.40 Przerwa
  15.40–16.00 PhDr. Mlada Holá, Ph.dr - Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
  „Každodenní život ve Vratislavi raného novověku ve světle letopisů Mikuláše Pola”.
  16.00–16.20 prof. Krzysztof Ożóg - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Rytm codziennego życia mistrzów krakowskiego uniwersytetu w XV i na początku XVI wieku.”
  16.20–16.40 dr Piotr Kardyś - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Z dziejów pewnego rękopisu. Przyczynek do związków intelektualnych Śląska z Małopolską w XIV-XV wieku”.
  16.40–17.00 prof. PhDr. Ivan Hlavaček, CSc. - Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
  „Účetní materiál jako klíč ke středověké každodenností”.
  17.00–17.20 Przerwa
  17.20–17.40 dr hab.Beata Wojciechowska - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce
  17.40–18.00 Prof.PhDr. Marie Bláhová DrSc. - Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
  „Vnímáni času ve vrcholném středovĕku”.
  18.00 Dyskusja

  19. 11. 2010


  9.00- 9.20 dr Petr Kozák - Zemsky archiv w Opavie(Czechy)
  „Kniže na cestách: Sonda do života dvora hlohovského a opavského vládce Zikmunda Jagellonského”.
  9.20–9.40 dr Ewa Wółkiewicz - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  „Koszty utrzymania gospodarstwa zamkowego w połowie XV w. w świetle rachunków zamku biskupiego w Jelczu”.
  9.40–10.00 prof. Mateusz Goliński - Uniwersytet Wrocławski
  „Ustępy i odprowadzanie ścieków w świetle najstarszych wrocławskich ksiąg ławniczych”.
    Czasy nowożytne
  10.00-10.20 dr Olga Przybyłowicz - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  „Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego na początku XVII w. (najstarsza zachowana księga percepta i expensa klarysek ze Starego Sącza)”.
  10.20-10.40 Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola - Uniwersytet Opolski
  „Życie codzienne proboszcza na Górnym Śląsku w trzeciej ćwierci XVII wieku”.
  10.40–11.00 dr Anna Markiewicz - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Wokół przygotowań do peregrynacji. Instrukcja Stanisława Wincentego Jabłonowskiego dla starosty buskiego Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1728 r.”.
  11.00–12.00 Dyskusja
  12.00–13.30 Przerwa
    Czasy nowsze i najnowsze
  13.30–13.50 dr Jan Pacholski - Uniwersytet Wrocławski
  „Życie codzienne mieszkańców Karkonoszy oraz turystów w powieściach Theodora Fontane i Paula Kellera”.
  13.50–14.10 prof. dr hab. Teresa Kulak - Uniwersytet Wrocławski
  „Kobiece trudności codziennego życia we Wrocławiu w czasie I wojny światowej”.
  14.10–14.30 dr Grzegorz Bębnik - Instytut Pamięci Narodowej, Katowice
  „Ludność województwa śląskiego w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej”.
  14.30–14.50 mgr Bogusław Tracz - Instytut Pamięci Narodowej, Katowice
  „Życie codzienne mieszkańców aglomeracji górnośląskiej w warunkach kryzysu gospodarczego lat 80. XX wieku”.
  14.50–15.10 Przerwa
  15.30 - 15.50 prof. Wojciech Iwańczak - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Życie codzienne w powojennych syntezach dziejów Śląska”
  15.50 - 16.10 dr Sebastian Ligarski - Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin
  „Proza życia. Życie codzienne na Śląsku przez pryzmat ogłoszeń w latach 1945-1949.”
  16.10–16.30 dr Zdzisław Jedynak - Archiwum Państwowe, Katowice
  „Życie codzienne w Zabrzu (w realiach wsi i osady przemysłowej) od połowy XVIII wieku do 1922 roku”.
  16.30–16.50 Przerwa
  16.50–17.10 Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. - Uniwerytet Śląski w Opavie (Czechy)
  „Narodní a regionální specifika v materiální kultuře rakouského Slezska”.
  17.10–17.30 dr Arkadiusz Markowski - Uniwersytet Ostravski ( Czechy)
  „Havířov, Žiar nad Hronom, Tychy - pierwsze lata budowy trzech miast socjalistycznych oczami mieszkańców”.
  17.30–17.50 dr inż. Jarosław Konieczny, mgr Łukasz Kondziołka - Politechnika Śląska
  „Wpływ poziomu technicznego na warunki pracy wytwórców i odbiorców, na przykładzie wytwarzania gwoździ”.

  ZWIŃ ▲


2009


 • 13. Ślązacy w oczach własnych i obcych

  PROGRAM ►


  12. 11. 2009


  9.15 Otwarcie konferencji.
  9.40–10.00 Prof. dr hab. Dorota Simonides
  XIX-wieczni Ślązacy w oczach nieśląskich badaczy kultury.
  10.00–10.20 Prof. dr hab. Wojciech Tygielski
  Śląsk na trasach nowożytnych peregrynantów.
  10.20–12.00 Dyskusja panelowa z udziałem:
  Marii Pańczyk-Pozdziej - Senatora Senatu RP
  Ludwiga Neudorfera - Konsula Republiki Niemieckiej w Opolu,
  prof. dra hab. Edwarda Potkowskiego,
  dra Józefa Musioła,
  prof. dr hab. Doroty Simonides,
  Jana Matuszyńskiego,
  Piotra Kupichy.
  Prowadzenie:
  red. Maciej Szczawiński
    Czasy średniowiecza
  14.00–14.20 Prof. dr hab. Sławomir Gawlas
  Ślązacy w oczach własnych i cudzych: Uwagi o tożsamości w badaniach historycznych.
  14.20–14.40 Prof. dr hab. Marek Cetwiński
  Ślązacy w kronikach polskich.
  14.40–15.00 Dr hab. Przemysław Wiszewski
  „Przybysze, modernizatorzy, obcy… wiersze lubiąskie, czyli spojrzenie na Śląsk oczyma mnichów z Pforty i ich następców.
  15.00–15.20 Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
  Slezsko-české knižní vztahy v době lucemburské.
  15.20–15.35 Przerwa
  15.35–15.55 Dr Bogusław Czechowicz
  Zgiełk źródeł. Ślązacy w „publicystyce politycznej” doby pohusyckiej.
  15.55–16.15 Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc
  Genealogie knižat lehnických, aneb jak videla lehnická knižáta sama sebe na koncí 15. století.
  16.15–16.35 Mgr Wojciech Nowacki
  Piastowski Śląsk wobec opawskich Przemyślidów.
  16.35–16.55 Dr Anna Kowalska – Pietrzak
  Ślązacy w oczach piętnastowiecznych oficjałów gnieźnieńskich.
  16.55–17.10 Przerwa
    Czasy nowożytne
  17.10- 17.30 Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska
  Księżne śląskie na Mazowszu. Ich odbiór i znaczenie w miejscowym społeczeństwie do połowy XVI wieku.
  17.30–17.50 Dr Mariusz Smoliński
  Działalność artystów włoskich na Śląsku w XVI i XVII wieku – europejskość i lokalne uwarunkowania.
  17.50–18.10 Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
  Obraz Ślązaka i Ślązaków w dziele historycznym De rebus Silesiacis discursus, biskupa płockiego S. Łubieńskiego.
  18.10–18.30 Dr Radosław Lolo
  Ślązacy oczach szlachty polskiej w dobie wojny trzydziestoletniej.
  18.30 Dyskusja

  13. 11. 2009


  9.00- 9.20 Dr Zdzisław Jedynak
  Poczucie śląskiej odrębności regionalnej w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach.
  9.20–9.40 Dr Tobias Weger
  Śląsk i Ślązacy w oczach niemieckiej publicystyki oświecenia na przełomie XVII i XVIII wieku.
  9.40–10.00 Dr Lucyna Harc
  Portret Ślązaków własnym i obcym piórem skreślony w drugiej połowie XVIII i początkach XIX wieku.
  10.00–10.20 Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
  Obraz krainy śląskiej w listach Johna Quincy Adamsa z roku 1800.
  10.20–10.35 Przerwa
    Wiek XIX
  10.35–10.55 Dr Piotr Boroń
  Jerzy Samuel Bandkie a Śląsk i Ślązacy.
  10.55–11.15 Prof. dr hab. Krzysztof Biliński
  Ślązacy w świetle rodzimej dziewiętnastowiecznej literatury.
  11.15–11.35 Prof. dr hab. Jan Drabina
  Postrzeganie Górnoślązaków w drugiej połowie XIX wieku.
  11.35–11.55 Dr Jacek Kurek
  „Dlaczego do Krakowa śpieszycie z utęsknieniem?”. Śląsk odkrywany
  w Galicji doby autonomii.
  11.55–12.15 Prof. dr hab. Edward Czapiewski
  Śląsk w poglądach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
  12.15 Dyskusja
    Wiek XX
  14.00–14.20 Prof. dr hab. Teresa Kulak
  Czym będziemy bez Górnego Śląska? Górnoślązacy w publicystyce Stanisława Bełzy (1849-1929).
  14.20–14.40 Dr Krzysztof Żarski
  Obraz Ślązaka w niemieckiej literaturze doby Republiki Weimarskiej.
  14.40–15.00 Prof. dr hab. Wojciech Kunicki
  Obraz Ślązaka w niemieckiej literaturze doby narodowego socjalizmu.
  15.00–15.20 Dr Aleksandra Namysło
  Górny Śląsk i Ślązacy w latach 30. i 40. XX wieku we wspomnieniach o relacjach jego żydowskich mieszkańców.
  15.20–15.40 Dr Grzegorz Bębnik
  Reakcje ludności cywilnej województwa śląskiego na wkroczenie wojsk niemieckich we wrześniu 1939 r. – próba analizy.
  15.40–15.55 Przerwa
  15.55–16.15 Mgr Sebastian Rosenbaum
  Górnośląska ludność rodzima w oczach obozu władzy województwa śląskiego/katowickiego 1945-1956.
  16.15–16.35 Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka
  Ślązacy w oczach polskiego podziemia niepodległościowego w czasie i po II wojnie światowej
  16.35–16.55 Doc. Ph Dr. Rudolf Žáček
  Slezská národnost v České republice na přelomu tisíciletí.
  16.55–17.15 Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
  Echa śląskie w badaniach Josefa Macka
  17.15 Dyskusja i zakończenie konferencji

  ZWIŃ ▲


2008


 • 12. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2007


 • 11. Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2006


 • 10. Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2005


 • 9. Kultura prawna w Europie Środkowej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2004


 • 8. Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2003


 • 7. Curatores pauperum – Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2002


 • 6. Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2001


 • 5. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2000


 • 4. Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym, uwzględnieniem Górnego Ślaska

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


1999


 • 3. Tysiącletnie dziedzictwo diecezji wrocławskiej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


1998


 • 2. Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie

  PROGRAM ►


  Przepraszamy - brak programu.

  ZWIŃ ▲


1997


 • 1. Środkowoeuropejskie dziedzictwo Św. Wojciecha

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲